u bent hier: Payroll

Payroll Amsterdam

De site Payrolling Amsterdam is speciaal gericht aan HR-beleidmakers en werkgevers uit Amsterdam.

Meer weten?

Direct contact

Bel het gratis informatienummer

bel 0800 3334433

Bel mij

Direct informatie ontvangen

T 0800-3334433 (gratis)
E info@payrollingamsterdam.nl
Mogelijke contracten bij payroll outsourcing
 • flexibel
  Flexibel contract

  Een dergelijk contract, valt onder het uitzendbeding. Met een dergelijk contract blijft een werkgever flexibel tot op de dag. Het payrollcontract eindigt meteen wanneer het werk stopt. Een dergelijk contract staat ook wel bekend als ABU fase A, en duurt maximaal 78 gewerkte weken.

 • bepaalde tijd
  Contract bepaalde tijd

  Deze contractsvorm omvat het vastleggen voor bepaalde tijd. Zes of twaalf maanden is gebruikelijk, maar elke tussenvorm is uiteraard ook mogelijk.  Gedurende een tijdsbestek van 3,5 jaar kunnen er een onbeperkt aantal contracten bepaalde tijd worden verstrekt aan uw medewerker. In de laatste twee jaar kunnen maximaal 8 contracten worden aangeboden.

 • voor intermediairs
  Voor intermediairs

  Voor intermediairs kan met payrolling de gehele backoffice uitbesteed worden. Via deze constructie voor intermediairs kunnen bijvoorbeeld werving- & selectiebureaus ook het door hun geworven personeel via een uitzendconstructie bij hun klanten te werk stellen. De volledige administratie wordt door PRO Payroll Amsterdam geregeld.

 • voor freelancers
  Voor freelancers

  Freelancers kunnen zich voordelig laten verlonen via een payrollbedrijf. Een freelancer komt als het ware bij Payrolling Amsterdam in dienst, waarna de freelancer wordt uitgezonden naar de opdrachtgever. Deze opdrachtgevers worden door de freelancer zelf aangebracht. Voordelen voor de freelancer zijn bijvoorbeeld dat er geen VAR nodig is om aan de slag te gaan en de mogelijkheid tot het genieten van verzekeringen die standaard zijn voor medewerkers in loondienst.

Welkom op het informatieportaal over payrolling in Amsterdam.

Bij Payroll Amsterdam krijgt u eenvoudig per post of e-mail deze informatie toegestuurd. Dankzij de dienstverlening van PayrollingAmsterdam.nl word het mogelijk om binnen enkele klikken personeel aan te nemen of over te laten zetten op een externe loonlijst. Door deze payroll constructie wordt u als ondernemer maximaal ontzien op het gebied van  administratieve druk en risico’s. Daaruit vloeit meer tijd voor uw  kerntaken, aangezien uw hele personeelsadministratie wordt gereduceerd tot één factuur.

Bij ons kunt u rekenen op:

  • Snelle en heldere prijsinformatie
  • Betrouwbaarheid van dienstverlening
  • Hoge netrokkenheid
  • Kennis op het gebied van HR
  • NEN-4400-1 certificering

PRO Payroll Amsterdam maakt het mogelijk om eigen geworven personeel flexibel in dienst te nemen en daarbij het juridisch werkgeverschap uit te besteden. De medewerker treedt juridisch in dienst van de payroll dienstverlener, die de medewerker exclusief uitleent aan haar opdrachtgever.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding, planning, aansturing en opleiding van haar personeel. Er ontstaat dan een situatie waarin de payroller alle werkgeversverplichtingen op zich neemt.

Dit omvat de uitbetaling van het salaris, betaling aan de fiscus, pensioenen en vezekeringen. De aansturing van de medewerkers en alles wat hier bij komt kijken blijft uw verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van payroll weet u dat alles goed geregeld wordt.

Payrolling biedt u de volgende voordelen:


• Voor het MKB zonder ervaring met personeel
Het uitbesteden van uw juridisch werkgeverschap biedt gemak. Alle rompslomp zoals afdrachten, contacten belastingdienst, loonaangifte, ziekengeldverzekering, arbodienst etc. worden door de payrollorganisatie verzorgd. Tevens is er geen risico op langdurige doorbetaling bij ziekte van de medewerker. Bij ziekte kan de arbeidsplaats vervangen worden zonder dat er dubbele kosten gemaakt worden. Daarnaast scheelt payroll de opdrachtgever veel werk en zijn de kosten in de meeste gevallen niet hoger dan dat personeel zelf in dienst wordt genomen. Alleen de gewerkte uren worden bij payroll betaald, niet de vakantie- en ziekte-uren. Daarbij wordt de CAO correct aangehouden. Zowel het personeel als opdrachtgever is zeker van een correcte CAO naleving.

• Grote organisaties waarin vaak gewerkt wordt met uitzend- of vakantiekrachten
Door het gebruik van payrolling voor uitzend- of vakantiekrachten kan er aanzienlijk bespaard worden. Daarvoor moet er wel wat veranderen in de HR-structuur van de onderneming. Bedrijven zullen zelf hun personeel moeten werven en daarna zelf aanbrengen bij het payrollbedrijf. Dit scheelt vaak €3-€5 euro per gewerkt uur. Het voordeel van deze specifieke situatie is dat personeel zich meer betrokken voelt. Het payrollbedrijf acteert op de achtergrond slechts als juridisch werkgever en kan antwoord geven op loongerelateerde vragen. Vanuit de opdrachtgever zelf krijgt de flexmedewerker dezelfde benadering als het vaste personeel.

• Kleine ondernemingen welke werken op projectbasis
Zowel ZZP'ers als freelancers nemen regelmatig projecten aan. Deze persoon is geen zelfstandige / niet ingeschreven bij de KvK. Om rompslomp te voorkomen en toch samen te werken, kan er een contract gemaakt worden via een payroll organisatie. Een VAR is dan bijvoorbeeld niet nodig. Dit is een flexibel contract of een payroll contract voor de opdrachtduur. Zonder dat problemen ontstaan met de Belastingdienst of andere instanties, kan de professional eerlijk en eenvoudig zijn geld ontvangen.

  
Bij Payrolling Amsterdam krijgt u binnen een paar klikken meer informatie per mail toegestuurd. U ontvangt deze informatie direct in uw mailbox. Voor verdere vragen neemt u direct contact op via ons informatienummer.